VETO Mat magasin

Tilslutning til eksisterende kedel 500 liter magasin Funktion med blandeskive  4 – 40 kW ydelse Savsmuld, piller, briketter, flis, tørv m.m. Vandindhold bør være < 40% Brændslet < 50 mm Læs mere her

Læs mere

Chipmatic magasin

Tilslutning til VETO kedler. 1.000 liter magasin Funktion med 2 blandeskiver 40, 60, 80, 120 kW kan tilsluttes Flis, savsmuld, piller, briketter tørv m.m. Brændslet op til 75 mm Læs mere her

Læs mere

VETO 30 kW

Kedlen er specielt designet til magasiner med stoker, det vil sige brændere. Ikke for olie, men brændsel i fast form som f.eks. flis. Takket være det store vandvolumen er akkumuleringstanke unødvendige. Læs mere her

Læs mere