Større varmecentraler til industri og boligområder

Et magasin kan opførers med op til 100 m³ rumindhold. Det handler om bekvem varmeproduktion. Varme skaber værditilvækst ved rumopvarmning, varmebehandling af træ, nedtørring af træ, væksthuse, ejendomme, institutioner og skoler. Få et konkret dimensioneret overslag med tilbud og det mulige tilskud.

Varmecentral til f.eks. boligområde

Fjerderværk

Med fjederværk kan opbygges magasiner fra 2,5 x 2,5 m til 5,0 x 5,0 m
Fri højde til 100 m³. Slusen forhindrer tilbagebrænding til åbent magasin.
Fjederværk, passende brænderhoved og styresystem er et samlet system.

KEDLER

STYRESYSTEMER

VARMECENTRALER

På fabrikken bygges varmecentraler efter kundeønske. Størelse, orientering, automatik, drift og selv farve kan vælges.

Det er kun fundamentet der skal etableres.

Produktionen på fabrikken udføres med optimal placering af alle tekniske installationer og rørføringer og dermed bedste forhold for drift,

for nem og enkel tilslutning til varmeinstallationer.

Transportomkostning af færdig varmecentral kan betragtes forretningsmæssigt, idet en hel byggefase spares.

Nyhed!
Varmluftproduktion

Luftmængde   30.000 m³/ h.
Temperatur    80° C

Mere information