Varme og varmt vand til private husstande


VETO Mat tilsluttes eksisterende kedel. Der spares VVS arbejde. Perfekt for omstilling fra olie til biobrændsel. 

Spørg efter de mange opstillings muligheder og få skitse med tilbud og evt. tilskud.

MAGASINER

VETO Mat

Tilslutning til eksisterende kedel
 • 500 liter magasin
 • Funktion med blandeskive
 • 4 – 40 kW ydelse
 • Savsmuld, piller, briketter, flis, tørv m.m.
 • Vandindhold bør være < 40%
 • Brændslet < 50 mm

Chipmatic

Tilslutning til VETO kedler
 • 1.000 liter magasin
 • Funktion med 2 blandeskiver
 • 40, 60, 80, 120 kW kan tilsluttes
 • Flis, savsmuld, piller, briketter tørv m.m.
 • Brændslet op til 75 mm

KEDLER

VETO 30/60/75/80/100 kW

Til brug med stoker

Kedlen er specielt designet til magasiner med stoker, det vil sige brændere. Ikke for olie, men brændsel i fast form som f.eks. flis. Takket være det store vandvolumen er akkumuleringstanke unødvendige.

Se specifikationer

Varmtvands forsyning

Til VETO 30 – 100 kW

Indbygget effektiv varmtvandsspiral der forsyner ejendommen med varmt vand. Strømbesparende varmtvandsforsyning

VETO 30 kW brænderhoved på 12. år

TILBEHØR

 • Bevægelig rist
 • El-tænding
 • Pneumatisk sodrensning
 • Automatisk askeudtag

STYRESYSTEM

AT Log 1 og AT Log 2

For alle kedler en enkel analog driftsikker indstilling for optimal forbrænding. Display for drift og pause, vand- og røggas temperatur, samt sikkerhedssystem. Udskiftelig unit for tilbehør som askesnegl, automatisk tænding og askesnegl.